Potrebuješ vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

Objednávka

Po doručení objednávky cez e-shop odošle Vydavateľstvo EKONÓM e-mailom potvrdenie o jej prijatí a informáciu o cene a spôsobe úhrady za poskytnutie služby.

Tlač a viazanie

Po úhrade vopred za poskytnutie služby na účet Vydavateľstva EKONÓM, bude tlač a termoväzba záverečnej práce vykonaná do 2 pracovných dní.

Doručenie

Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie zviazanej záverečnej práce na dekanát príslušnej fakulty.

Nákupný košík
Návrat hore