postup tlače vašej práce

 1. Príjmeme Vašu objednávku a zároveň Vám pošleme potvrdenie objednávky spolu s platobnými informáciami.
  Odporúčame Vám hneď po zaplatení objednávky na náš účet, poslať nám potvrdenie, ako odpoveď na potvrdenie objednávky. Týmto spôsobom urýchlite vybavenie Vašej objednávky, nakoľko bankový prevod na náš účet (Štátna pokladnica), trvá aj 3 pracovné dni.
 2. Stiahneme Vašu prácu z AiS2. V prípade objednávky tlače zadania a tlače protokolu originality, stiahneme Vami zaslané dokumenty a pripravíme ich na tlač. Protokol originality sa tlačí ako 1 kópia (iba prvá strana s výsledkom), ktorá sa odovzdáva spolu s prácou na Vašu fakultu.
 3. Vaša práca sa vytlačí – jednostranne alebo obojstranne, záleží od objednávky. Rovnako tak prílohy, zadanie a protokol originality. Práca bude po vytlačení vyzerať nasledovne: 
  • od názvu práce až po úvod, bude práca vždy vytlačená JEDNOSTRANNE,
  • od úvodu až po prílohy, bude práca vytlačená podľa objednávky (jednostranne alebo obojstranne),
  • prílohy, budú vytlačené JEDNOSTRANNE.
 4. Po vytlačení sa práca skompletizuje. Tzn. do práce sa ako 3 strana vloží zadanie a za prácu sa v prípade potreby vložia vytlačené prílohy.
 5. Práca sa zviaže do termoväzby a pripraví sa na odovzdanie na fakulte alebo na osobný odber.
 6. Zviazaná práca sa odovzdá na fakultu spolu s protokolom originality (ak je súčasťou objednávky) alebo Vás bude čakať v Kopírovacom centre EUBA na osobný odber.
 
O všetkých krokoch budete informovaný formou e-mailovej notifikácie.
Nákupný košík
Návrat hore